Hotline : 094-7155626
Twitter
Facebook


     ที่ปรึกษาธุรกิจ   
 สมเกียรติ    0947155626     line: @sesamin


สมัครสมาชิก

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ
  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้
  6. แนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร หลังจากการสมัครสมาชิกอีกครั้ง
  7. หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว กรุณาสั่งซื้อสินค้า ขั้นต่ำ1,000 pv เพื่อแอคทีฟ รหัสสมาชิก

   


ข้อมูลธนาคารสำหรับรับงานรายได้
 ผู้แนะนำ webmaster 
 
เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยตัวแทนของ บริษัท นาย่ากรีน จำกัด ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง.
 Hot Line : 094-7155626 | 094-2549525
  คลังสินค้าและ สำนักงานตัวแทน NYG 2015 สำนักงานใหญ่
  tag : นาย่า เซซามีน Naya sesameen | นาย่า เซซามิน | Naya sesamin | NYG2015ONLINE | NYGONLINE