Hotline : 094-7155626
line: @565ybpci


     ที่ปรึกษาธุรกิจ   
 สมเกียรติ    0947155626     @565ybpci


สมัครสมาชิก

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ
  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้
  6. แนบสำเนาบัตรประชาชน และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ในหน้าถัดไป
  7. หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว กรุณาสั่งซื้อสินค้า ขั้นต่ำ1,000 pv เพื่อแอคทีฟ รหัสสมาชิก

   


ข้อมูลธนาคารสำหรับรับเงินรายได้จากบริษัท
 ผู้แนะนำ webmaster 
  
 

  เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดยสำนักงานตัวแทนออนไลน์
  Hot Line : 094-7155626 | 094-2549525
  คลังสินค้าและ สำนักงานออนไลน์ Naya Green สำนักงานใหญ่